Algemeen verbintenissenrecht

Overeenkomst afgesloten? Tussen particulieren en bedrijven worden dagelijks afspraken gemaakt. Het gebeurt regelmatig dat tijdens of na afloop van de werkzaamheden conflicten ontstaan, omdat er iets niet volgens verwachting is verlopen. Uw klant betaalt niet, u wordt zelf aangesproken op betaling maar u bent van mening dat u niets (meer) verschuldigd bent, etcetera.

Aansprakelijkstelling? Daarnaast komt het voor dat u aansprakelijk gesteld wordt of schade lijdt. Ook in dergelijke vervelende situaties kunnen wij u wellicht helpen de ellende te beperken.

  • overeenkomsten
  • algemene voorwaarden
  • incasso’s
  • onrechtmatige daad
  • aansprakelijkheid
  • letselschade
  • schadevergoeding
  • burenrecht