Algemeen

Overheidsbesluiten De overheid beslist dagelijks over uw bedrijfsvoering, bedrijfspand, woonomgeving, uitkering, kinderopvang en ga zo maar door. Grote kans dat u het met zo’n dreigende beslissing op enig moment niet eens bent.

Niet eens met de overheidsbeslissing? U hebt bijvoorbeeld toestemming of een vergunning aangevraagd, maar de gemeente, het waterschap, het UWV of Belastingdienst is van mening dat u daar geen recht op hebt. Of het besluit is anders dan u aangevraagd hebt. Denk aan Toeslagen, WAO- en/of AWBZ-uitkering en/of bijstandsuitkering. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld de RDW een beslissing neemt waar u tegen wenst te protesteren (denk aan een registratie van een kenteken van een reeds lang geleden gesloopt motorvoertuig)..

Kort gezegd: u hebt dagelijks te maken met overheidsorganen, die (ingrijpende) beslissingen over u en/of uw financiële toestand nemen.

Zelf bezwaar maken of beroep instellen? Wellicht denkt u: ik kan dat zelf ook wel. Natuurlijk hebt u zelf goed inzicht in de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing. Maar sinds begin jaren 90 heeft het bestuursrecht zich ontwikkeld tot een specialistisch gebied, waarbij het aan te raden is om hulp in te roepen van specialisten. Er zijn vaak specifiek juridische argumenten nodig waar een leek per definitie niet aan kan denken, omdat hij of zij niet op de hoogte is van de meest recente jurisprudentie of meest recente ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving.

Termijnen !!! Essentieel is, dat u in uw relatie met de overheid ALTIJD en AANTOONBAAR zo snel mogelijk actie onderneemt. Er zijn namelijk wettelijke termijnen waarbinnen u mag reageren met een zienswijze, bezwaar of beroep. Deze termijnen zijn meestal ‘fataal’, dat betekent dat er geen inhoudelijke beslissing over uw bezwaar zal worden genomen als u buiten de genoemde termijn reageert. Er zijn maar heel weinig situaties waarin u in een latere procedure kunt stellen dat uw termijnoverschrijding ‘verschoonbaar’ is. Als u niet (bewijsbaar) tijdig de juiste argumenten aanvoert, dan wordt het besluit definitief en is er meestal niets meer aan te veranderen.

Andersom zijn ook overheidsorganen tegenwoordig veelal verplicht om binnen bepaalde termijnen besluiten te nemen. Als u daar goed op let, kan het u geld opleveren door het bestuursorgaan op het juiste moment in gebreke te stellen (dwangsom).