Bedrijfsvoering mogelijk maken

De overheid kiest prioriteiten: welke regels zijn het belangrijkst om daarvan de naleving te controleren? Zo is brandveiligheid de laatste jaren ‘hot item’ vanwege de maatschappelijke onrust die ontstond na de drama’s in bijvoorbeeld Volendam en Ede.

Ook uw buren kunnen uw bedrijf flink dwars zitten: ze klagen bij de overheid (vaak de gemeente of de milieudienst) over de hinder die ze relateren aan uw bedrijf. Denk aan aan- en afrijdend verkeer, hinder door stof, geur of geluid, gebouwen of schuttingen die licht wegnemen of te dicht op de erfgrens komen, etcetera.

In al deze gevallen is het bestuursorgaan (gemeente, waterschap, provincie, etc.) bevoegd om te beslissen dat bijvoorbeeld het bestemmingsplan ter plaatse of uw vergunning wordt aangepast of dat u een last onder dwangsom opgelegd krijgt. In zo’n geval moet u direct na de eerste brief een juridisch degelijke reactie sturen. Het is in ieder geval zaak om zo snel mogelijk tot een praktische oplossing te komen en daarbij de juridische do’s en don’ts goed te kennen en in de gaten te houden.