Aanpak

Doen! Bij Blom en Partners Advocaten kunt u altijd op korte termijn  terecht. Wij doen niet hoogdravend over het vak van advocaat. Juridische problemen kunnen immers bij alledaagse zaken voorkomen. Wij hechten daarnaast veel waarde aan het persoonlijke aspect.

Altijd procederen? Nee. Voorkomen van onnodige geschillen en nodeloze procedures staat voorop. Als een advocaat tijdig ingeschakeld wordt, blijkt vaak dat procedures voorkomen kunnen worden. Dit is in uw belang: procedures zijn meestal financieel en gevoelsmatig ingrijpend, terwijl de uitkomst vaak onzeker is.

Wanneer naar de rechter? Indien de meest doelmatige aanpak van uw vraagstuk dat eist, voeren wij voor u uiteraard procedures. Wij hebben ruime ervaring. Voordat u -in samenspraak met ons- de beslissing neemt om al dan niet een procedure te starten, maken wij een kosten-baten analyse en bespreken deze met u.

Wat als u zelf een dagvaarding hebt ontvangen? Snelle actie kan wellicht erger voorkómen. Mogelijk kunnen we uw leed verzachten door slim te onderhandelen met uw wederpartij. Of misschien lukt het zelfs om u uit uw benarde positie te halen door u de juiste vragen te stellen, waardoor het probleem van een andere kant belicht kan worden. Er blijkt soms meer mogelijk dan u denkt. Maar kom altijd zo snel mogelijk!

Gratis spreekuur Bij dit alles hoort de mogelijkheid om, op aanvraag, een gratis oriënterend gesprek van een half uur te hebben. Tijdens zo’n gesprek kan bekeken worden wat uw mogelijkheden zijn en of het inschakelen van een advocaat de moeite loont.