Kosten

Gratis spreekuur Op aanvraag bieden wij u een gratis oriënterend gesprek aan. Daarna gelden afgesproken uurtarieven.

Honorarium Wij leveren specialistenwerk tegen concurrerende tarieven. Per dossier houden wij zeer nauwkeurig onze activiteiten bij (in tijdseenheden van 6 minuten). De geboekte tijd wordt daarbij gerelateerd aan het tarief dat van tevoren met de cliënt is afgesproken. Ons standaard uurtarief ligt tussen de € 150,– en € 235,– per uur exclusief BTW. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de soort zaak en het belang van de zaak. Voor afwijkende zaken kan een speciaal tarief gehanteerd worden.

Extra kosten Naast dit uurtarief worden de daadwerkelijk gemaakte kosten (“verschotten”, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten uittreksels, reiskosten, etc.) doorberekend. Indien u een rechtsbijstandsverzekering hebt, is het verstandig eerst te informeren bij uw rechtsbijstandsverzekeraar of de door u te maken kosten zullen worden vergoed.

Incassozaken Bij incassozaken (minimaal € 680,–) geldt een andere tariefregeling. Indien uw wederpartij betaalt zonder dat de rechter er uitspraak over hoeft te doen, wordt normaal gesproken de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) gehanteerd. Als u als bedrijf handelt, kan dat anders zijn. Indien, na overleg met u, besloten wordt alsnog een procedure te starten, dan zal een met u overeen te komen uurtarief worden berekend.

De staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)

Incassokosten zijn de kosten die een schuldeiser maakt om een geldvordering te innen die de schuldenaar niet uit zichzelf betaalt en die aan de schuldenaar worden doorberekend.

De vergoeding voor incassokosten in civiele vonnissen wordt berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage. Het minimumbedrag aan buitengerechtelijke incassokosten is € 40,–, het maximumbedrag € 6.775,–.

Wanneer de schuldenaar een consument is, zijn partijen voor het vaststellen van de vergoeding voor incassokosten voor geldvorderingen uit overeenkomst gebonden aan deze rekenwijze. Wanneer de schuldenaar geen consument is, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan bij overeenkomst van de wettelijke normering van de incassokosten worden afgeweken. Zijn er over de incassokosten geen afspraken gemaakt, dan is de wettelijke regeling over de incassokosten van toepassing.

 

Hoofdsom tot en met Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.500,– 15% over de hoofdsom € 375,–
(min. € 40,–)
€ 5.000,– € 375,– + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,–) € 625,–
€ 10.000,– € 625,– + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,–_ € 875,–
€ 200.000,– € 875,– + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,–) € 2.775,–
Boven de € 200.000,– € 2.775,– + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,–) € 6.775,–

 

Wat als een advocaat te duur voor u is?

Uw rechtsbijstandsverzekering biedt misschien de mogelijkheid dat u de kosten van een advocaat daar kunt declareren. Bestudeer uw polis of informeer bij uw verzekeraar.

Een andere mogelijkheid kan zijn de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (zogenaamde ‘toevoeging’). Voor de actuele en exacte informatie verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Wanneer u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, geldt: hoe hoger uw inkomen in het peiljaar, hoe meer u zelf moet betalen. U hebt geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen hoger is dan € 26.000 (voor alleenstaanden) of € 36.800 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind). Doet u geen belastingaangifte, dan is uw belastbare inkomen het uitgangspunt.

Inkomensnormen 2017 Raad voor Rechtsbijstand

Vanaf 1 oktober 2014 geldt een aantal wijzigingen op de financiële voorwaarden in toevoegingszaken:

  • u betaalt een hogere eigen bijdrage.
  • Wilt u bijstand als u uw relatie beëindigt? Dan gelden daarvoor aparte eigen bijdragen. Ook wanneer u een procedure voert die samenhangt met de scheiding of beëindiging van de samenwoning.
  • Heeft u in een korte periode meerdere tegemoetkomingen in de kosten van uw mediator of advocaat nodig? Vanaf 1 oktober 2014 betaalt u voor elke toevoeging de volledige eigen bijdrage. De kortingsregeling is vervallen.
  • Wilt u dat een andere advocaat de werkzaamheden van uw eerste advocaat overneemt en nog eens over de zaak adviseert? Dit noemen we een opvolgend deskundigenoordeel. U betaalt voor een opvolgend deskundigenoordeel nog een keer een eigen bijdrage.
  • Heeft uw advocaat meer tijd nodig dan gebruikelijk voor de behandeling van de zaak, omdat uw zaak ingewikkeld is? Dan moet u nog een keer een eigen bijdrage betalen.

Tabel eigen bijdragen

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar 2015 Eigen Bijdrage Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar 2015
t/m € 18.700 € 196 t/m € 26.000
€ 18.701 – € 19.400 € 360 € 26.001 – € 27.000
€ 19.401 – € 20.400 € 514 € 27.001 – € 28.300
€ 20.401 – € 22.300 € 669 € 28.301 – € 31.500
€ 22.301 – € 26.400 € 823 € 31.501 – € 37.300
Boven de € 26.400 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 37.300

Tabel eigen bijdragen personen- en familierecht

In het personen- en familierecht gelden sinds 1 januari 2017 de volgende eigen bijdragen.

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar 2015 Eigen Bijdrage Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar 2015
t/m € 18.700 € 340 t/m € 26.000
€ 18.701 – € 19.400 € 412 € 26.001 – € 27.000
€ 19.401 – € 20.400 € 566 € 27.001 – € 28.300
€ 20.401 – € 22.300 € 720 € 28.301 – € 31.500
€ 22.301 – € 26.400 € 849 € 31.501 – € 37.300
Boven de € 26.400 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 37.300

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer u in aanmerking komt, geldt: hoe hoger uw inkomen in het peiljaar, hoe meer u zelf moet betalen. U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen hoger is dan € 26.400,-. (voor alleenstaanden) of € 37.300 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind). Doet u geen belastingaangifte, dan gaan we uit van uw belastbare inkomen. Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53,- op deze eigen bijdrage.

 

Mediation

Voor mediation gelden afwijkende eigen bijdragen:

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2015 t/m € 18.700 € 18.701 – € 26.400 t/m € 26.000 € 26.001 – € 37.300
Eigen bijdrage bij mediation tot vier uur € 53 € 53 € 53 € 53
Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e)            kind(eren)
Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2015 t/m € 18.700 € 18.701 – € 26.400 t/m € 26.000 € 26.001 – € 37.300
Eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer € 53 € 105* € 53 € 105*

*wanneer u eerder al € 53 aan eigen bijdrage hebt betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 52 verschuldigd

Vermogen

U hebt geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation als uw vermogen van twee jaar geleden meer was dan het zogenoemde heffingsvrij vermogen.

Vrijgesteld vermogen per persoon
2015 (het peiljaar) € 21.330

Bij 65+ geldt een bijzonder extra heffingsvrij vermogen van maximaal € 28.236.

 

Is uw inkomen of vermogen sterk gedaald?

De Raad kijkt in 2017 naar uw inkomen en vermogen in 2015. Maar als u sinds 2015 opeens veel minder bent gaan verdienen, kunt u de Raad vragen om naar uw situatie in 2017 te kijken. Dit heet een ‘verzoek om peiljaarverlegging’.

Formulier peiljaarverlegging 2017 en toelichting 2017

 

Andere normen voor een ‘licht advies’

Als u van een advocaat alleen een eenvoudig advies nodig hebt, dan noemen we dit een Lichte Advies Toevoeging (LAT). Hiervoor gelden afwijkende eigen bijdragen.

U heeft geen recht op een bijdrage in de kosten voor een licht advies als in 2015 (peiljaar voor 2017) uw vermogen hoger is dan het heffingsvrij vermogen.

 

Inkomensnormen en eigen bijdragen voor een licht advies per 1 januari 2017:

Tabel eigen bijdragen LAT

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen bijdrage Fiscaal inkomen in het peiljaar
€ 19.400 en lager € 77 € 27.000 en lager
Tussen € 19.401,- en ten hoogste € 26.400 € 129 Tussen € 27.001 en ten hoogste € 37.300
Boven de € 26.400 U komt niet in aanmerking Boven de € 37.300

In het personen- en familierecht gelden ook voor de LAT andere eigen bijdragen:

Tabel eigen bijdragen LAT personen- en familierecht

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen bijdrage Fiscaal inkomen in het peiljaar
€ 19.400 en lager € 108 € 27.000 en lager
Tussen € 19.401,- en ten hoogste € 26.400 € 142 Tussen € 27.001 en ten hoogste € 37.300
Boven de € 26.400 U komt niet in aanmerking Boven de € 37.300