Omgevingsrecht: ruimtelijke ordening

Het omgevingsrecht richt zich op de fysieke leefomgeving van burgers en bedrijven. Het vakgebied wordt ook wel aangeduid met de term ‘ruimtelijk bestuursrecht’.

Denk aan de volgende situaties:

  • Uw buren klagen bij de gemeente over uw schutting, tuinhek of haag bij uw woning; of ze klagen over hinder (geluid, geur, verkeer, etc.) afkomstig van uw bedrijf, etcetera. In reactie daarop besluit de overheid om u te waarschuwen dat zij u een dwangsom op gaat leggen. Wat moet u doen?
  • De overheid besluit om uw bedrijf of uzelf strikt aan de regels te houden, terwijl dat in uw geval nu net onredelijk lijkt (handhaving, dwangsom, bestuursdwang)
  • U hebt last van een overtreding van een ander bedrijf of burger, maar de gemeente doet er niets of te weinig tegen (handhavingsverzoek)
  • U wilt uw bouwplan realiseren, maar de gemeente werkt niet mee (omgevingsvergunning, bestemmingsplan)
  • U vindt dat de voorschriften van uw omgevingsvergunning u onredelijk beperken in uw bedrijfsvoering (bijvoorbeeld op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, oftewel de Wabo)
  • U verneemt van de gemeente en/of het waterschap dat het plan bestaat om direct naast uw bedrijfspand of woning een nieuwe voorziening te realiseren, waardoor u straks misschien last krijgt van wateroverlast, geluids- of parkeerhinder (bestemmingsplan, planschade)