Huur

Huurrecht

Zowel huurders als verhuurders kunnen bij ons terecht als het gaat om de huur van bedrijfsruimte (winkelruimte of overige bedrijfsruimte zoals kantoren) of woonruimte. Tussen huurder en verhuurder is niet alleen veel geregeld in de huurovereenkomst, maar ook in de wet. Voor de ene situatie is dat anders dan in de andere.

U kunt bij ons terecht als het gaat om bijvoorbeeld:

  • dreigende of voorgenomen ontbinding huurovereenkomst
  • ontruiming
  • geschillen tussen huurder en verhuurder
  • opstellen of checken van de huurovereenkomst

 

Appartementsrecht

De eigenaar van een appartement staat er soms niet bij stil dat hij in een bijzondere situatie verkeert. Hij heeft namelijk niet alleen een woning gekocht maar is ook mede-eigenaar geworden van het gehele appartementsgebouw. Op grond van de wet dient er een Vereniging van Eigenaren te zijn, die ook nog is ingeschreven in het Handelsregister. Voorstelbaar is dat er conflicten ontstaan tussen enerzijds individuele eigenaren en anderzijds de Vereniging van Eigenaren die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen. Wij treden op voor zowel Verenigingen van Eigenaren als voor individuele appartementseigenaren.

 

Herkent u zich nog niet in bovenstaande probleembeschrijving? Bel ons met uw specifieke vraag en we staan u graag te woord om u een voorstel te doen dan wel door te verwijzen naar een andere specialist. Het eerste half uur is kosteloos.